znieczulenie stomatologiczne

Obecnie większość pacjentów przed zabiegami stomatologicznymi decyduje się na znieczulenie. Do najczęściej wykonywanych znieczuleń zaliczamy:
znieczulenie powierzchniowe i nasiękowe, przewodowe, śródwięzadłowe i dowięzadłowe.

Stomatologiczne ZNIECZULENIE POWIERZCHNIOWE I NASIĘKOWE

 Miejscowe znieczulenie powierzchniowe jest jednym z najczęściej stosowanych w stomatologii. Możemy użyć jako pierwszy krok przed podaniem znieczulenia w zastrzyku lub jako jedyna forma znieczulenia.

Przed iniekcją smarujemy miejsce wkłucia na błonie śluzowej żelem znieczulającym żeby pacjent nie odczuwał bólu podczas podawania znieczulenia.
Podajemy środek znieczulający bardzo wolno. Następuje blokada nerwu, który zaopatruje daną okolicę i dlatego pacjent nie odczuwa bólu, tylko lekkie odrętwienie tego miejsca. Ten rodzaj znieczulenia stosujemy przy mało bolesnych zabiegach np. scaling, piaskowanie

Podczas leczenia próchnicy możemy znieczulić nasiękowo lub przewodowo.
Środek znieczulający podawany jest wtedy nadokostnowo, jak najbliżej wierzchołka zęba, który ma być leczony.
Po kilku chwilach pacjent traci czucie w danej okolicy, a często również w języku i policzkach.

ZNIECZULENIE DOWIĘZADŁOWE I ŚRÓDWIĘZADŁOWE

Dowięzadłowo lub śródwięzadłowo znieczulamy pojedyncze zęby. Podczas znieczulenia podajemy środek znieczulający do okostnej wokół zęba.

W tym przypadku stosujemy małą dawkę znieczulenia, a zabieg wykonujemy przy użyciu specjalnej strzykawki do znieczuleń śródwięzadłowych np. Ori-Ject  i bardzo cienkiej igły. Pacjent nie traci czucia, ponieważ taki rodzaj znieczulenia działa tylko na danego zęba.

Obecnie dążymy do uzyskania takiej metody podania anastetyku, która spowoduje jak najmniejszy dyskomfort, będzie niebolesna, atraumatyczna o wysokiej efektywności i dobrze akceptowana przez pacjenta.

Z tego powodu w ostatnich latach we wszystkich specjalnościach stomatologicznych coraz częściej stosujemy komputerowe systemy podawania znieczuleń śródwięzadłowych. Pozwalają one na znieczulenie tylko pojedynczych zębów i tkanek najbliższych a nie powodują odrętwienia całej znieczulanej okolicy. Nie ma wrażenia zdrętwienia wargi, policzka i języka, tak jak ma to miejsce przy innych znieczuleniach,

STOMATOLOGICZNE ZNIECZULENIE PRZEWODOWE

Wykonujemy wtedy, kiedy leczymy bardzo głęboką próchnicę lub wykonujemy zabieg chirurgiczny w żuchwie. Dotyczy to głównie zębów przedtrzonowych i trzonowych w żuchwie.

Środek znieczulający deponujemy za pomocą strzykawki stomatologicznej tzw. carpula blisko pnia nerwu. Wtedy obejmujemy znieczuleniem większy obszar zabiegowy, jednakże może dojść do odrętwienia policzka i języka.

Jest bardzo skuteczne, a efekt znieczulenia utrzymuje się nawet przez kilka godzin po wykonanym zabiegu.